Trzy pytania, które pomogą Ci dobrać gatunek pod Twoje potrzeby Dobierz bambus >

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest OAZA-PALMY SYLWIA HENNEK z siedzibą w Chrzowicach, ul. Opolska 26, 46-061 Chrzowice, wpisana do CEIDG, numer NIP 9910285257 (dalej: Administrator).

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzane są moje dane?

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach informowania dokonanym zakupie oraz dostawie zakupionego produktu.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
a) świadczenie na rzecz użytkownika usług opisanych w Regulaminie,
b) realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi świadczenie usług.

Czy Administrator przekazuje dane osobowe innym podmiotom?

Administrator może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
a) firmy księgowe,
b) kancelarie prawne,
c) firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Administrator,
d) firmy świadczące usługi e-mail.

Czy Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celach marketingowych?

Tak. Administrator wykorzystuje dane osobowe użytkowników przesyłając oferty handlowe po wyrażeniu przez nich zgody.

Czy Administrator dokonuje profilowania?

Administrator nie dokonuje profilowania, tj. nie dostosowuje zawartości sklepu do preferencji użytkowników.

Jak długo Administrator będzie przechowywać moje dane osobowe?

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

Jakie są prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?

1. Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO.
Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.
Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji handlowych będzie oznaczało sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Adminsitrator nie będzie przetwarzał już danych osobowych w tym celu.

2. Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO.
Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania od Administratora z potwierdzenia, czy przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Administrator może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.
Wykonując to prawo, każdy użytkownik może:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Administratora, co może wiązać się z opłatami.

3. Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO.
Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

4. Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO.
Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:
a) cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
b) dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich były przetwarzane,
c) wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Administrator nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na nim (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO.
Każdy użytkownik, zgodnie z art. 18 RODO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:
a) gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe użytkownika.

6. Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO.
Każdy użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Administrator przesłał te dane osobowe innemu, wskazanemu przez użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób Administrator zabezpiecza dane osobowe?

Administrator dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych.

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

Kontakt w sprawie danych jest możliwy poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem e-maila.

Gdzie znajdę regulamin i politykę prywatności Sklepu?

Linki do regulaminu i polityki prywatności są zawsze w stopce strony, można je zobaczyć pod tymi adresami:
Polityka prywatności
Regulamin

Dodano produkt do porównania
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć